Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant la present Política de Privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals.

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Identitat del responsable MARFINA, S.L. (MARFINA) amb CIF: B-59372755
Direcció Sabadell – Barcelona, Passeig del Comerç, 100
Correu protecciondedatos@moventis.es

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 

A MARFINA tractem les dades personas que ens faciliti, amb les següents finalitats principals:

  1. Gestionar les sol·licituds de pressupost per la prestació dels nostres serveis
  2. Realitzar un control de qualitat sobre els productes i serveis contractats.
  3. Compliment de les obligacions legals.
  4. Atendre les seves consultes i sol·licituds.
  5. Enviar-li informació relativa als productes i serveis, novetats i promocions de MARFINA, podent ser tals comunicacions  adaptades al  seu perfil concret i poguent ser enviades també per mitjans electrònics.
  6. Gestionar la seva candidatura laboral.

 

3. Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades?

 

La base legal per al tractament de les seves dades és, per a les finalitats a) i b), l’execució d’un contracte o l’aplicació a petició seva de mesures precontractuals, per a la finalitat c), el compliment d’obligacions legals aplicables, així com per a la finalitat d), e) i f), el consentiment prestat per vostè. No obstant això, vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que en cap cas la retirada d’aquests consentiments condicioni la gestió i administració del seu contracte, ni afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

4. Durant quan temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat identificada i mentre vostè no retiri els consentiments atorgats, i, en qualsevol cas, mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les dades?

 

Les seves dades no seran comunicats a tercers excepte per al compliment d’obligacions legals aplicables en cada cas.

 

6. Quins són els seus drets com a titular de les dades?

 

Dret Contingut Canals d’atenció
Accés Podrà obtenir confirmació de si estem tractant les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers. Podrà exercir els seus drets enviant un correu electrònic a protecciondedatos@moventis.es

 

Per a l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que desitja exercir.

Rectificació Podrá modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquells que siguin incomplets.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
Oposició Podrà sol·licitar a no es tractin les seves dades personals. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents suposats:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament sigui il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús.
  • Quan no necessitem tractar les seves dades però vostè els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s’han obtingut de la seva relació contractual amb nosaltres, així com a transmetre’ls a una altra entitat.
Si considera que no hem tractat les teves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació enfront de l’autoritat de control competent, a través de la pàgina web www.aepd.es.