Sobre nosaltres

Un poco más sobre nosotros
Autocars Pujol > Sobre nosaltres

LA NOSTRA MOTIVACIÓ

El transport de persones presenta una gran exigència. Quan cuideu els fills dels vostres amics i els vostres fills, heu de tenir la màxima diligència i cura en tots els aspectes. La nostra feina és assegurar-nos que posem tot de la nostra part per aconseguir que aquesta experiència sigui sempre agradable i segura, aportant també elements que ens diferencien de molts dels nostres competidors. Elements que potser no sabeu que poden tenir qualitats diferents, però que tenim molt clar que són vitals per a la bona prestació del nostre servei i per minimitzar el risc inherent que té sortir a la carretera.

FILOSOFIA

 • Sense pressesEns posem a la vostra disposició sense restriccions d'horaris. Vosaltres decidiu a quina hora sortiu i a quina hora torneu, sense condicionar-nos de cap manera, per adaptar-nos a las vostres necessitats tant com calgui. No volem anar amb presses. A més, el sistema de localització del vehicle controla en cada moment si el conductor s'ajusta a la velocitat de la carretera i si efectua maniobres brusques amb el volant o els frens.
 • Cinturons homologatsEns prenem les mesures de seguretat molt seriosament. No ens limitem a complir l'expedient: els nostres cinturons de seguretat són homologats, és a dir, subjecten de forma efectiva, i tant el seient com els ancoratges estan calculats per oferir una gran resistència. Tenim a la seva disposició el certificat del nostre proveïdor que ho acredita. Ens prenem les mesures de seguretat molt seriosament. No ens limitem a complir l'expedient: els nostres cinturons de seguretat són homologats, és a dir, subjecten de forma efectiva, i tant el seient com els ancoratges estan calculats per oferir una gran resistència. Tenim a la seva disposició el certificat del nostre proveïdor que ho acredita.
 • Conductors certificats com a "aptes"Sabien que el conductor que porta els seus fills no ha passat cap revisió mèdica des de fa anys? Els nostres conductors passen cada any una revisió mèdica per part de la Mútua de prevenció de riscs d'accidents laborals. Si el conductor opta per no passar-la, no condueix. Sol·liciti'ns sempre el certificat d'aptitud del conductor. Hi ha massa empreses que s'estalvien la revisió i accepten un paper mitjançant el qual el conductor opta per no passar-la.
 • Conductors veritablement professionalsLa nostra empresa té 1,2 conductors donats d'alta per a cada autocar i la majoria d'ells són veterans amb contracte indefinit. Malauradament, cada dia veiem ofertes d'empreses que tenen un mínim de conductors donats d'alta i en condicions de contractació precàries. Són més barats però, a quin preu?
 • MantenimentEls nostres vehicles es revisen segons les determinacions de la marca. El nostre taller ha superat les exigències del fabricant IVECO i ha rebut l'estatus de taller autoritzat, fet que garanteix el manteniment i les reparacions dels autocars que posem a la seva disposició. Si els ofereixen d'estalviar 30 euros per un viatge d'un dia, 55 cèntims per nen, assegurin-se abans que es treguin d'on no es pot retallar. Comparin empreses i tinguin present que ningú no fa miracles amb els costos. Si algú és molt més barat és que falla alguna cosa. Si volen més informació sobre aquest tema, poden posar-se en contacte amb el nostre departament de qualitat.
 • Confiança, honestedat i vocació de serveiEl Codi ètic de MOVENTIA es va aprovar al juliol de 2017 i neix per donar resposta a les necessitats de la societat, tot posant de manifest el compromís de confiança i honestedat que sempre ha caracteritzat la nostra organització en la seva clara vocació de servei públic.

CERTIFICACIONS DE QUALITAT

CERTIFICACIÓ ISO 9001

Les organitzacions, amb independència de la seva activitat, mida o situació geogràfica, han de complir un gran nombre d’exigències ambientals imposades per l’Administració, els clients i la societat en general. Per això, resulta imprescindible l’ús d’eines que integrin el medi ambient en la gestió global de l’empresa.

La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001, l’ofereix la possibilitat de sistematitzar de manera senzilla els aspectes ambientals que es generen a cadascuna de les activitats que es desenvolupen a l’organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

Gràcies a la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma internacional ISO 14001, la seva organització es posicionarà com a socialment responsable, tot diferenciant-se de la competència i reforçant, de manera positiva, la seva imatge davant els seus clients i consumidors.

Entre altres avantatges ambientals, optimitzarà la gestió de recursos i residus, reduirà els impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat o els riscos associats a situacions ambientals.

Econòmicament, a més de potenciar la innovació i la productivitat, la seva organització tindrà la possibilitat de reduir costos en la gestió de residus o primes d’assegurances, eliminar barreres a l’exportació, reduir el risc de litigis i sancions, tenir més accés a subvencions i altres línies de finançament preferents o disminuir els riscos laborals motivant el personal.

CERTIFICACIÓ ISO 14001

Les organitzacions, amb independència de la seva activitat, mida o situació geogràfica, han de complir un gran nombre d’exigències ambientals imposades per l’Administració, els clients i la societat en general. Per això, resulta imprescindible l’ús d’eines que integrin el medi ambient en la gestió global de l’empresa.

La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001, l’ofereix la possibilitat de sistematitzar de manera senzilla els aspectes ambientals que es generen a cadascuna de les activitats que es desenvolupen a l’organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

Gràcies a la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma internacional ISO 14001, la seva organització es posicionarà com a socialment responsable, tot diferenciant-se de la competència i reforçant, de manera positiva, la seva imatge davant els seus clients i consumidors.

Entre altres avantatges ambientals, optimitzarà la gestió de recursos i residus, reduirà els impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat o els riscos associats a situacions ambientals.

Econòmicament, a més de potenciar la innovació i la productivitat, la seva organització tindrà la possibilitat de reduir costos en la gestió de residus o primes d’assegurances, eliminar barreres a l’exportació, reduir el risc de litigis i sancions, tenir més accés a subvencions i altres línies de finançament preferents o disminuir els riscos laborals motivant el personal.

CERTIFICACIÓ UNE-EN 13816/03

El transport públic és un servei fonamental en la nostra societat i una de les activitats relacionades més directament amb la qualitat de vida dels ciutadans.

La norma UNE-EN 13816 de transport públic de passatgers proporciona directrius als operadors perquè assumeixin compromisos de qualitat en la prestació del seu servei a fi de satisfer les expectatives dels seus clients.

Els compromisos de qualitat s’han d’assumir en vuit àmbits:

 1. Temps
 2. Comfort
 3. Informació
 4. Accessibilitat
 5. Seguretat
 6. Servei ofert
 7. Atenció al client, i
 8. Impacte ambiental.

Amb aquests 8 àmbits d’actuació l’empresa pot, a més de millorar la seva prestació del servei, millorar la percepció que en tenen els usuaris.

Beneficis davant els clients:

 • Demostra el compromís amb el client mitjançant el mesurament, el seguiment i la millora del servei de referència
 • Orienta el servei de transport per a la satisfacció del passatger
 • Facilita la millora continua